Japan tillader jagt på truede fisk

Af : Nastya Bobkova | 17.05.2024, 03:31
Japan tillader jagt på truede fisk

Japan har besluttet at fortsætte den kommercielle jagt på finhvaler på trods af modstand fra internationale naturbeskyttelsesorganisationer og offentlige protester. Finhvaler er en af verdens største og mest truede hvaler.

Her er, hvad vi ved

Efter fem års genoptagelse af kommerciel jagt på andre hvalarter har Japan vendt sin opmærksomhed tilbage mod finhvaler for at skaffe varer til sine hvalkødbutikker. Denne afgørende strategi vækker harme blandt miljøforkæmpere, som hævder, at dette skridt forværrer artens overlevelseskrise på grund af havforurening og klimaforandringer.

Japans udenrigsminister, Yoshimasa Hayashi, begrunder beslutningen med traditionerne for forbrug af hvalkød i Japan. Men miljøforkæmpere advarer om, at det kan føre til en endnu større trussel om udryddelse for disse sårbare havpattedyr.

Kilde: Discover Wildlife