Forskere opdager den vigtigste faktor i humlebiernes tilbagegang

Af : Nastya Bobkova | 07.05.2024, 04:28
Forskere opdager den vigtigste faktor i humlebiernes tilbagegang

Nyere forskning inden for biavl tyder på, at nedgangen i antallet af humlebier, som spiller en vigtig rolle i plantebestøvningen, er en konsekvens af klimaforandringerne.

Her er, hvad vi ved

En ny publikation i tidsskriftet Frontiers in Bee Science afslører, at den vigtigste faktor bag nedgangen i antallet af humlebier er stigningen i temperaturen i deres reder.

Undersøgelsen viste, at klimaforandringerne fører til en temperaturstigning i humlebiernes reder, hvilket får disse gavnlige insekter til at dø. Årsagen er, at humlebier ikke kan overleve ved temperaturer over 35 grader Celsius.

Denne opdagelse understreger behovet for en hurtig indsats for at reducere klimaforandringernes indvirkning på biodiversiteten. I betragtning af humlebiernes betydning for naturlige økosystemer og landbrugsproduktion bliver det en presserende opgave for det videnskabelige og offentlige samfund at bevare deres bestande.

Kilde: BGR BGR